• In verband met de zojuist aangekondigde maatregelen om het aantal besmettingen met het COVID19 virus te verminderen, komen vanaf heden alle reguliere trainingen te vervallen tot en met in elk geval dinsdag 19 januari. Helaas want we waren al hoopvol bezig met de voorbereidingen voor de tweede competitiehelft. We zullen dus in elk geval tot medio januari geduld moeten hebben.

    Deze week gaat het bestuur en de kartrekkers overleggen of en zo ja welke leuke alternatieve (on line) activiteiten we kunnen organiseren. Houd Biks Shots dus in de gaten.....