• Basketballen bij Biks Shots, vrijwilligers zijn goud waard!

  Biks Shots daagt spelers (en ouders) uit om het maximale uit henzelf te halen en hun skills te ontwikkelen. Door naast de basketballskills ook de "social skills" als vrijwilliger in te zetten. Een vereniging zoals de onze kan alleen maar verder groeien, dankzij de hulp en inzet van onze vrijwilligers. Begeleiding en waardering zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden.

  Mijn "SkillzzChallenge" (voor competitiespelende leden)
  Je kunt steeds hogere levels in de SkillzzChallenge behalen, door mee te helpen bij diverse Biks Shots activiteiten. Je krijgt daarbij uitleg/begeleiding en bij elke next level een passende beloning (van bijv. bidon tot hoody). Een aantal wedstrijdgerelateerde taken is wel verplicht (bijv. tafelen of fluiten). Enkele taken zijn niet verplicht, maar spelers worden gestimuleerd om deze vanuit het team op te pakken (bijv. Zomergebloas). Vanaf U18 mogen leden uiteraard ook o.b.v. hun voorkeur een taak oppakken vanuit een van de commissies/team.

  Mijn "Favoriete taak" (voor betrokken ouders en recreanten)
  Door 80% van de leden/ouders is aangegeven dat het belangrijk is dat iedereen een vrijwilligerstaak op zich neemt (bron: ledenenquête). Vele handen maken immers licht werk! Je kunt hierbij kiezen uit "meer dan 40 smaken", van teamouder tot lid communicatieteam en van het helpen bij een event tot vertrouwenspersoon. Wil je een steentje bijdragen, laat het ons weten via onderstaand mailadres! De vrijwilligerstaken voor ouders en recreanten zijn in principe onbezoldigd, zodat we de contributie betaalbaar kunnen houden (m.u.v. het geven van clinics tijdens werktijden).

  Maatschappelijke stage
  Het wordt gewaardeerd als jeugdleden hun maatschappelijke stage volbrengen bij de club. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen. We maken dan samen een plan van aanpak, waarin ondermeer staat voor welke school je stage gaat lopen, welke activiteiten je hiervoor wilt doen, wat de duur van de stage is, welke eisen de school stelt aan de stage en welke begeleiding je vanuit Biks Shots krijgt.

  Wil je ook een steentje bijdragen aan onze vereniging, stuur een mailtje naar vrijwilligerszaken@biksshots.nl

 • Nieuws van Team Vrijwilligers